Cum să instalezi PDAL

3 min read

PDAL

PDAL reprezintă Point Data Abstraction Library, și este o bibliotecă open-source C/C++ și aplicații pentru transformarea și procesarea datelor de tip point cloud. Nu este limitată la date LiDAR.

PDAL îți permite să compui operații pe nori de puncte în pipeline-uri care conțin etapele de lucru. Documentația este foarte amănunțită pe pdal.io, care de asemenea găzduiește și un seminar complet și intuitiv, Point Cloud Processing and Analysis with PDAL, ce face ușoară inițierea în PDAL și Entwine.

Mai întâi trebuie să setăm PDAL. Pentru a-l instala am folosit Conda.

Instalează Anaconda de pe https://docs.anaconda.com/anaconda/install/ și alege pachetele care țin de sistemul tău de operare (dacă nu îl ai deja instalat). Aici este un tutorial pentru instalarea Anaconda pe Windows. Aici este un ghid pentru environments în conda.

Mai jos sunt instrucțiunile pentru Linux.

# install the following extended dependencies for Qt
sudo apt-get install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6
# go to Downloads folder
cd ~/Downloads
# download the Anaconda installer for Linux
wget https://www.anaconda.com/download/#linux
# list the files to see the file name
ls -lah
# verify data integrity with SHA-256
sha256sum Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
# install Anaconda for Python 3.7
bash Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
# type 'yes' to 'Do you accept the license terms? [yes|no]'
# type 'yes' to 'Do you wish the installer to initialize Anaconda3 by running conda init?'

# update conda
conda update -n base -c defaults conda
# check conda version
conda --version

Dacă totul a mers bine, ar trebui să vezi:

[...]
==> For changes to take effect, close and re-open your current shell. <==

If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup, 
  set the auto_activate_base parameter to false: 

conda config --set auto_activate_base false

Thank you for installing Anaconda3!

===========================================================================

Anaconda and JetBrains are working together to bring you Anaconda-powered
environments tightly integrated in the PyCharm IDE.

PyCharm for Anaconda is available at:
https://www.anaconda.com/pycharm

Tastează source ~/.bashrc ca instalarea să aibă efect. Setează conda config --set auto_activate_base.

Pentru a verifica instalarea, tastează conda list , anaconda-navigator, sau pornește terminalul Python cu python .

Python 3.7.4 (default, Aug 13 2019, 20:35:49) 
[GCC 7.3.0] :: Anaconda, Inc. on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

Un ghid curpinzător al comenzilor din conda se găsește la Command reference.

Mergem în linia de comandă, și folosim o succesiune de comenzi pentru a crea un nou environment numit new_clouds. Poți folosi conda create, conda activate, conda deactivateand conda removepentru întregul ciclu al unui environment.

# Go to the working folder
cd phili

# Create new environment named new_clouds
conda create --name new_clouds
# Activate the environment
conda activate new_clouds
(base) myuser@comp:~/phili$ conda create --name new_clouds
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/myuser/anaconda3/envs/new_clouds

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate new_clouds
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate
(base) myuser@comp:~/phili$ conda activate new_clouds
(new_clouds) myuser@comp:~/phil$

Instalăm PDAL în acest nou environment.

# Install pdal, python-pdal and gdal from the Conda Forge channel, in existing environment:
conda install --name new_clouds --channel conda-forge pdal python-pdal gdal
# Check pdal version
pdal --version

De asemenea, poți crea și instala PDAL într-un nou environment folosind:

conda create --yes --name new_clouds --channel conda-forge pdal python-pdal gdal

Entwine

Putem să instalăm pachetul Entwine din catalogul Conda Forge.

conda install --name new_clouds --channel conda-forge entwine
(new_clouds) myuser@comp:~/phili$ conda install --name new_clouds --channel conda-forge entwine
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/myuser/anaconda3/envs/new_clouds

 added / updated specs:
  - entwine


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  entwine-2.1.0       |    hb51ef68_2     1.1 MB conda-forge
  ------------------------------------------------------------
                      Total:     1.1 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

 entwine      conda-forge/linux-64::entwine-2.1.0-hb51ef68_2


Proceed ([y]/n)? y


Downloading and Extracting Packages
entwine-2.1.0    | 1.1 MB  | ################################################################################################### | 100% 
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
(new_clouds) myuser@comp:~/phili$

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *